Македонското правителство организира превоза на оцелелите и телата от автобусната катастрофа

TV Evropa