Превръщане На Картинка В Текст

Ascii art - това е програмата. Пуснах клипчето, за да знаете как се е рисувало едно време под DOS.

zealot