Трансформацията на един от най-големите пасажерски кораби (tайм Лапс)

Карнивал Дестини, влязъл в експлоатация през 1996 като най-големият круизен коран строен някога, претърпява една от най-мащабните трансформации в историята на круизните кораби. Повече от 3500 човека от целия свят работиха и живяха на борда му, за да направят всичко това възможно!

saristuff