Протест на Пп Атака за отнемане на лиценза на Evn Bulgaria - Сливен, 13.02.2013г.

earthismatrix