Земята не се върти в кръг около Слънцето * The Earth's Motion

"Системата ни се движи със скорост от 220 km/s около галактичния център, който е на около 27 000 светлинни години, извършваме едно пълно завъртане за 226 милиона години. Слънчевата система се движи и спрямо Галактическата равнина в синусоидна крива." wiki

icebox