VBox7 logo

Нас червеното знаме роди ни

451 06.09.2016 Инфо

Ний бяхме неизвестни хора
от фабрики и канцеларии,

ний бяхме селяни, които
миришеха на лук и вкиснало,
и под мустаците увиснали
живота псувахме сърдито.