Превод - Стелиос Теодосиу - Сам съм

Превод : Благодарение на bledata_luna

maldiniii