ПЛЕВЕН - МОЯТ ГРАД В РАЗВИТИЕ /клипче 89/

Ремонт на улица "Вит" в Индустриалната зона.

gwlahliev