Главният секретар на Мвр начело на акцията по освобождаването на заложници в Сливен

gyku