Пренасочване на страница чрез статус кодове

Васил Тошков: Кои са видовете HTTP статус кодове за пренасочване на страници? Как условно се делят различните типове кодове за пренасочване? При кои случаи кои кодове да използваме, за да запазим класирането на сайта (SEO)? Източник: https://www.cloxy.com/blog/redirect-types/

cloxy