VBox7 logo

Пренасочване на страница чрез статус кодове

41 31.05.2017 Инфо

Васил Тошков: Кои са видовете HTTP статус кодове за пренасочване на страници? Как условно се делят различните типове кодове за пренасочване? При кои случаи кои кодове да използваме, за да запазим класирането на сайта (SEO)? Източник: https://www.cloxy.com/blog/redirect-types/