VBox7 logo

Полагане на тръби Robust Rc на Пайплайф България

62 08.02.2018 Инфо

Полагане на тръби на Пайплайф България в проект" КПС в землището на кв.Рудник, гр.Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ Ветрен", финансирано по ПУДООС.