Как да си исползвате Wall Hack на Dungeon Rampage

Ваведете : 4A 55 52 41 53 53 49 43(Работи
само на Dino Park и Jungle мапове)

Заменете с : 47 52 4F 55 4E 44 5F 43

Ако искате да знаете снимам с : Camtasia Studio 7

sashkoo1001