VBox7 logo

Какви възможности дават Central European Startup Awards?

39 18.09.2019 Инфо

Къде е мястото на Централна и Източна Европа на световната предприемаческа карта? Гости: Кремена Дервенкова - изпълнителен директор на Aсоциация на българските лидери и предприемачи и Христо Христов - проектен лидер на Българските стартъп награди