На кораб в залива Халонг-едно от Седемте природни чудеса на Света, 23-24 януари 2019 г.

danail_pavlov