Експеримент показва нещо Жилища на мравки!

Изливат бетон в мравуняка и виждат, че там има нещо удивително. Силна и интелигентна инфраструктура от подземия, пътища и образувания.

spirita