ЕС си постави за цел съкращаване на вредните емисии от авиацията с 10%

TV Evropa