Иво, Лайв Комедия

Златен прашец, електричество, Фоси-Фоси-Фоси вижте целия блясък на Иво в „Клетка за птици”

star_machine_tv7