Кметският наместник на с. Клисура Камелия Димитрова пред NEWS24sofia.eu TV: Това е АД!

news24sofiaeu