Многодетни семейства получиха ключовете за новите си домове

pomorieca