Тийм Влог 2

Направихме втори видео блог с част от екипа. В него говорим за постпродукционния процес на новия ни клип и още...

dreamteck