~no Name {part 5} (sasusaku story) [fic*]

koizora