ЗАЩО ТЕЗИ КНИГИ СА ЗАБРАНЕНИ?

Здравейте, четящи!
В днешното видео ще си говорим за забранени книги ! Кои, къде и защо тези романи са били забранявани? Надявам се видеото да ви бъде интересно!

Stef's Library