В Памет На Веси!

Нашето Веси си отиде, но ние никога няма да я забравим!

kathryn