Пътят на млякото – част 2

Сигурна съм, че все още има хора, които си спомнят как преди 20 години киселото мляко беше със срок на годност 3 дни. Вижте защо днес то има по-дълъг срок на годност.

activia