Стреми се към прогрес, не към съвършенство

sildone