Фрескобалди - Toccata, Kyrie, Christe, Kyrie (мое изпълнение)

Мое изпълнение на 4 части от фрескобалдиевата Messa della Domenica. Картините са на италиански художници от епохата на Барока, съвременници на композитора.

vassilm