Бал Мукунд Сингх - 2 ден (6/6)

Семинар на Бал Мукунд Сингх (27-29 декември 2003, Москва). Йога по традицията на Дхирендра Брахмачари.

kredor

Собственикът на клипа не желае коментари.