Може ли спортът да помогне на политическия език?

TV Evropa