Ангелов: Президентът е български гражданин, към него ще бъдат приложени същите разпорeдби

TV Evropa