Станислав Додов на сцената на Форум Ключ

Стани Додов бе сред лекторите на Форум КЛЮЧ-Варна, Innowave. Той представи МЕГАФОН и Национална мрежа за децата

klyuch