Над 96% от търговците нямат затруднения с подмяната на новите касови апарати

Всяка седмица броят на фискалните устройства, които отговарят на новите изисквания се удвоява