Депутатите избират съдиите от парламентарната квота в Конституционния съд

Изборът на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание е предвиден като точка първа в седмичната програма на парламента. Депутатите трябва да решат кои две номинации от общо четири ще бъдат одобрени.

TV Evropa