Акция на КАТ доведе до опашки за регистрация на газови уредби

TV Evropa