VBox7 logo

Уроци по рисуване за изпити след 7 и 12 клас

Уроци по рисуване за кандидатстуденти - УАСГ, НБУ, Лесотехнически и ТУ; за художествени гимназии, Фотография, Мода и дизайн и др. профилирани паралелки: www.powerpaint.net ; http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001064706887 ;
Скайп: jmj-abm