Петър от Fedex се Превърна в Празничен Герой

Петър от #FedEx и неговите колеги бяха доброволци в склада ни. Той подкрепя кампанията ни за втори път, но сега е привлякъл и нови колеги в мисията му да помогне на семейства в нужда с труда си. Благодарим ви за любовта и желанието <3 !

holidayheroes