Богородице Дево - Shlom Lech Maryam - syriac aramaic

богородице дево - shlom lech maryam - -Изпълнението е на древния арамейски език(syriacaramaic) който се е говорил в Близкия Изток по времето на Иисус Христос и Апостолите.В наши дни се използва в наколко села в Сирия.

kuzmicha