Песен за пазача на стария замък

"Тя трепва. Навежда се той да я вземе.
Държи я в ръцете си и с тъга и шепти:
- Аз тръгвам, аз тръгвам...Отдавна е време.
Но ти ме обичай... Обичай ме ти!"

deia68