Tри меморандума подписаха правителствата на РСМ и България

TV Evropa