time lapse - идване на вечерта в София 11.8.2014

bnvn1