В клипа са представени картините на Генко Генков от изложбата му "Непоказваното".
Чувате гласа на Ивайло Мирчев, председател на СБХ, който откри изложбата.
Фотографиите и клъпът са мое дело.
Използвани са фрагменти от "Концерт за любовен обой и орке

ulian_mitev