+ Превод Luhan - That Good Good ( Official Video)

Заглавието може да се преведе и със сексуално насоченото му значение, но би било в разрез с тематиката на останалия текст.

proudxexotic