В СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ /част 66/. Троян - Ловеч

03.06.2021 г.
Пътуване с автобус от Троян до Ловеч покрай Калейца, Калейшко ханче,Добродан, Ломец, Лещница, Абланица, Казачево,Сливек и Хлевене.

gwlahliev