Детско полицейско управление

Чудесна инициатива стартира в СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик – „Детско полицейско управление“. Наш партньор е МВР – гр. Пазарджик. Предвиждат се съвместни образователно-възпитателни дейности и сътрудничество в следващите две години.
Първите доброволци в детското полицейско управление са малчуганите от 3. Б клас, класен ръководител Ани Цурева и възпитател Вили Хюсейн.
На церемонията по откриването присъстваше делегация от МВР – гр. Пазарджик, водена от началника на РУ на МВР главен инспектор Ненко Годжевъргов. Той и нашият директор, Добринка Райкова, подписаха символичен двустранен договор, а децата положиха клетва.

subregov_pz