10 най-многобройни армии на света

№1 ще те застрелят като нищо

ivanarsa