Ангел с лоша съдба. - 5 епизод

За некст 10 коментара, някой .. те си знаят кои са, вече знаят за тази случка но пък давай един епизод в повече не е от ненуждие :ддд

littlefragile