Атака с предложение за възстановяване на завода за леене на стомана към Кремиковци. Alfa 05.03.2014г

www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

porq