Квартет Интро за Поход на доброто Пловдив 16.05.2015

Квартет Интро за Поход на доброто Пловдив 16.05.2015
Инициатива за намаляване и превенция на агресията в обществото на фондация "Форум България"
За повече информация на: www.pohodnadobroto.com www.facebook.com/PohodNaDobroto

show_plan_b