ЕК отпусна на България 1,6 млрд. евро за транспорт

България получава 1,6 млрд. евро от Европейския съюз за подобряване на транспортните връзки. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Транспорт” за периода 2014-2020 в размер 1,9 млрд. евро, от които 300 млн. евро трябва да се поемат от българската страна.

TV Evropa