Silver Lining || 06x01 || Какво си ме зяпнал?

Надявам се да ви хареса :3 Надявам се да ви хареса :3 И както винаги имах някакъв проблем с програмата и сега надписът ми се мести -.- // Весела Коледа на всички.

homecomingxqueen