Васил Данов:Неприемливо за НАТО е искането на Русия Алиансът да се изтегли в границите си от 1997 г.

TV Evropa